Hanketoiminta

KÄYNNISSÄ OLEVAT TOIMINNANMUODOT

KIINNI ELÄMÄSSÄ (jatkuva toiminta-avustus, AK)
Ryhmä ja vapaa-ajan toiminnan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden osallisuutta ja osallistumista. Toiminnassa työskentelee projektikoordinaattori Jonna Piipponen-Karkulowski ja projektityöntekijä Helmi Ahvenniemi.

VIRTAA VAPAAEHTOISTYÖHÖN (jatkuva toiminta-avustus, AK)
• Toiminnassa kehitetään ja organisoidaan vapaaehtoistoimintaa. Päijät-Hämeen alueellisena koordinaattorina toimii Hanna Virtanen.
Maarit Ahlqvist vastaa yhdistyksen oman vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista.

TUNNISTATKO TÄMÄN MERKIN?
Merkki kertoo siitä, että toimintaa rahoitetaan Veikkauksen varoilla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. Lopullisen päätöksen avustuksista tekee ministeriö.
Avustuksia jaetaan yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Projekteissa ja hankkeissa on usein tarkoituksena uudenlaisten toimintamallien tai tapojen luominen johonkin tiettyyn, ennalta tiedossa olevaan tarpeeseen. Projektin aikana luodun uudenlaisen tavan juurruttaminen pysyväksi toimintamuodoksi vaatii aikaa ja vaivaa. Siksi hanketoiminnan kesto vaihtelee, tästä syystä myös avustuksia myönnetään vaihteviksi ajoiksi. Jatkuva toiminta-avustus (Ak) on usein alkanut määrä-aikaisena hankkeena, ja sittemmin saanut vakaamman rahoituksen. 

Lahden Lähimmäispalvelu ry on vuosien saatossa toteuttanut useita hankkeita ja projekteja.