Yhdistys

Lahden Lähimmäispalvelu ry on 30 vuotta toiminut yleishyödyllinen yhdistys, jonka koko toiminta on suunnattu lahtelaisille ikäihmisille.

Yhdistyksemme tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoisille tuottaa iloa niin omaan kuin toisten elämään erilaisten toimintamuotojen kautta. Hanketoiminta kehittää ikäihmisille suunnattua, eri sukupolvien välisiä yhteyksiä sekä alueellista, eri yhdistysten välistä, vapaaehtoistoimintaa.

Kotipalvelun tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona asumista huomioiden ikääntyvien yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden humanistisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Monipuolinen vapaa-ajantoiminta yhdessä toisten kanssa virkistää mieltä ja tuo vaihtelua arkeen.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi yhdistyksemme jäseniksi. Jäsentoiminnan sisällön muodostavat retket, elokuvat ja erilaiset tapahtumat Ystäväpirtillä Kiveriössä.

Yhdistyksemme on Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsen.