Yhdistys

Lahden Lähimmäispalvelu ry on 30 vuotta toiminut yleishyödyllinen yhdistys. Kaikki toiminta on suunnattu lahtelaisille ikäihmisille.

KOTIPALVELU on yksi toimintamme kulmakivistä. Sen tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona asumista mahdollisimman pitkään. Toiminnassa huomioidaan ikääntyvien yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus. Tarpeet kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa toiveet huomioiden. Olemme myös Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän hyväksymä kotipalvelun tuottaja, joten myös palveluseteli käy maksuvälineenä. 

Yhdistyksen järjestämä monipuolinen IKÄIHMISTEN TOIMINTA yhdessä toisten kanssa virkistää mieltä ja tuo vaihtelua arkeen. Sisällön muodostavat mm. retket, elokuvissa käynti ja erilaiset ryhmät ja tapahtumat.

Tarjoamme VAPAAEHTOISILLE mahdollisuuden tuottaa iloa omaan ja toisten elämään erilaisten toimintamuotojen kautta. Kehitämme vapaaehtoisten tekemää ikäihmisille suunnattua, eri sukupolvien välisiä yhteyksiä vaalivaa toimintaa sekä alueellista, yhdistysten välistä vapaaehtoistoimintaa Stean rahoittamien hankkeiden puitteissa. 

Lahden Lähimmäispalvelu ry:n johtokunta vuonna 2022:
• Merja-Liisa Norjava (puheenjohtaja)
• Jonna Piipponen-Karkulowski (johtokunnan sihteeri)
• Mirja Jarva
• Inga Hyppölä
• Eine-Tuulikki Rantamaula
• Nina Reimari
• Leila Arvela

Yhdistyksemme on Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsen. Tervetuloa yhdistyksemme jäseneksi.

Kerron mielelläni lisää yhdistyksestä ja jäsentoiminnasta.
Toiminnanjohtaja
Jonna Piipponen-Karkulowski
Puh. 050-340 2746 tai jonna.piipponen-karkulowski@lahdenlahimmaispalvelu.fi