Vapaaehtoistoiminta

rentnergruppeHistorian havinaa

Lahden Lähimmäispalvelu ry perustettiin vuonna 1987 vanhusten ystävinä toimineiden vapaaehtoisten aloitteesta. Sittemmin yhdistys on organisoinut monipuolista vapaaehtoistoimintaa ja tehnyt vanhustyötä useissa hankkeissa Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Virtaa Vapaaehtoistyöhön -hanke alkoi vuonna 2005. Sen toiminnalla pyritään lisäämään vanhusten elämänhallintaa ja luomaan edellytyksiä sosiaalisten verkostojen laajentamiseen.

Vapaaehtoistoiminnan sisällöt

1. Seutukunnallinen vapaaehtoistyö Päijät-Hämeen alueella, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, työmuotoina esim:

• koulutus
• yhteiset tapahtumat ja vierailut
• kokemusten ja tiedon jakaminen
• materiaalin, kuten kaavakkeiden, kehittäminen ja levittäminen.

2. Ikäihmisten kohtaamispaikkatoiminta, jossa pyritään luomaan ikäihmisille kohtaamispaikkoja Lahden eri kaupunginosiin. Yhdistys kouluttaa vapaaehtoiset kohtaamispaikkaemänniksi/isänniksi ja ohjaa toimintaa.

3. Perinteinen tukihenkilötoiminta, jossa koulutamme uusia vapaaehtoisia kaksi kertaa vuodessa. Toimintaan voi sitoutua säännöllisesti tai satunnaisemmin. Välitämme vapaaehtoisia ystäviä ja tukihenkilöitä lahtelaisille vanhuksille sekä koteihin että palvelutaloihin monenlaisiin tehtäviin:

• juttuseuraksi
• ulkoilukaveriksi
• lukemaan lehteä ja muistelemaan menneitä
• tuomaan virkistystä päiväsaleihin
• avustajaksi retkille ja tapahtumiin
• laulattamaan yhdessä lauluryhmämme kanssa.

4. Yhdistyksessä tapahtuva toiminta, esim. postitukset, kahvitukset ja muut avustavat tehtävät Ystäväpirtillä.

Järjestämme vapaaehtoisillemme peruskurssin lisäksi muutakin koulutusta toiminnan tueksi, työn ohjausta, tapaamisia ja virkistystä sekä mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja hauskaan yhteiseen hyvän tekemiseen!

Mikäli sinä tai läheisesi tarvitsee ystävää tai haluat ryhtyä vapaaehtoiseksi, otathan yhteyttä! Kerromme Sinulle mielellämme lisää yhdistyksen vapaaehtoistyöstä.

Yhteystiedot

• Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Maarit Ahlqvist
p. 050- 322 2853
maarit.ahlqvist@pp1.inet.fi