Ryhmän ohjausmateriaalit

materiaalit• Tunteiden paloa ja iloista mieltä (2004) -opas
Hinta 12 € + postituskulut.
Opas on tarkoitettu ikääntyneiden ryhmätoiminnan ohjaamiseen. Opas sisältää innostavia vinkkejä ja kannustaa sekä vapaaehtoistyöntekijöitä, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ikäihmisten parissa tehtävään ryhmätoimintaan.

• PÄREHÖYLÄN JA PYYKKILAUDAN AIKAAN osa 2.
Pakkauksen hinta on 22 euroa + postituskulut.
Pakkaus sisältää 32 kpl A4-kokoista korttia, ohjearkin ja korttikansion.  Kortteja voi käyttää yhdessä peruskorttien kanssa tai sellaisenaan. Kuvissa on uusia teemoja ja hieman enemmän talvi- ja kaupunkikuvia kuin peruspakkauksessa. Kortteja voi käyttää kahdenkeskisissä muisteluhetkissä tai ryhmissä.

Kortteja voi käyttää myös muistojen polkujen ja -huoneiden kokoamisessa. Lisäsisältöä tuokioihin saa, jos ohjaaja selvittää kuviin liittyviä taustoja etukäteen. Taustatietoa oleellisempaa on kuitenkin se, mitä muistoja kuvat tuovat ikääntyneiden mieleen.

• Lähimmäisenä vanhukselle (2008)
Hinta 15 € + postituskulut.
Lähimmäisenä vanhukselle on Vuonna 2007 järjestetyn valtakunnallisen kirjoituskilpailun julkaisu, joka pitää sisällään kirjoituksia vapaaehtoistyöstä.

Lahden Lähimmäispalvelu ry:n historiikki: Siltana (2007).
Hinta 30 € + postituskulut:
Yhdistyksen historiikki v. 1987-2007.

Julkaisuja voi tilata osoitteesta:   
Lahden Lähimmäispalvelu ry
Laaksokatu 15
15140 Lahti
(03) 875 590 tai 050 340 2746
toimisto@lahdenlahimmaispalvelu.fi