OP Päijät-Hämeen lahjoitus 2020

OP Päijät-Häme lahjoittI 20 000 euroa vähävaraisille lapsiperheille, yksinäisten ikäihmisten auttamiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn 

OP Päijät-Häme teki yhteensä 20 000 euron lahjoituksen toimialueensa yhteisöllisyyden hyväksi vuoden 2020 lopulla. Omistaja-asiakkaista koostuva edustajisto teki päätöksen pankin yhteisöllisistä lahjoituksista kokouksessaan 17.9.2020. Pyysimme omistaja-asiakkailta lokakuun ajan ehdotuksia yleishyödyllisistä toimijoista tai yleisemmin teemoista, joihin he haluaisivat lahjoituksen antaa. Ehdotuksia tuli yhteensä 742, joiden pohjalta OP Päijät-Hämeen hallitus teki lopulliset päätökset lahjoituksien saajista.

Ehdotuksissa korostuivat erityisesti kolme teemaa: vähävaraisten perheiden auttaminen, ikäihmisten yksinäisyyden helpottaminen ja nuorten hyvinvointi sekä syrjäytymisen ehkäisy. Vähävaraisten perheiden auttamisen teemassa yksittäisenä toimijana ehdotuksia sai eniten Hope ry Lahti, jolle lahjoitamme 7000 euroa kohdistettuna vähävaraisten lapsiperheiden joulun ajan lahjahankintoihin. Hope ry Lahti auttaa Lahden alueen ja lähikuntien vähävaraisia perheitä konkreettisesti jakamalla vaate- ja tavaralahjoituksia. Hope ry:n asiakasperheeksi pääsee ottamalla yhteyttä suoraan yhdistykseen.

Toiseksi eniten ehdotuksia keräsi yksinäisten ikäihmisten auttaminen. 7000 euron lahjoitus jaetaan Lahden Lähimmäispalvelu ry:n (2000 euroa) ja toimialueemme Lahden, Hollolan, Heinolan, Iitin ja Nastolan SPR:n osastojen Ystävätoiminnan kautta (5000 euroa) ikäihmisten yksinäisyyden helpottamiseksi ja ehkäisemiseksi. Lahden Lähimmäispalvelu ry tarjoaa lahtelaisille senioreille palveluita ja erilaista ohjattua toimintaa monissa eri muodoissa. SPR:n Ystävätoiminta välittää vapaaehtoisia ystäviä toisen ihmisen läsnäoloa kaipaaville. SPR:n paikallisosastoihin yhteyttä ottamalla voit löytää itsellesi tai läheisellesi vapaaehtoisen ystävän.

Kolmas teema, joka nousi ehdotuksissa vahvasti esille, oli nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen estäminen. Lahjoitukset (6000 euroa) jaetaan toimialueemme kaupunkien ja kuntien nuorisotoimien kautta suhteessa kunnan tai kaupungin väkilukuun. Nuorisotoimet tekevät syrjäytymisen vastaista työtä esimerkiksi etsivän nuorisotyön ja nuorisotalotoiminnan avulla.

Lahden Lähimmäispalvelu ry kiittää lämpimästi OP Päijät-Hämettä saamastaan lahjoituksesta.