Lahjoitukset

LAHJOITUKSET

Lahden Lähimmäispalvelu ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka kaiken toiminnan keskiössä ovat ikääntyvät lahtelaiset. Olemme poliittisesti, uskonnollisesti ja etnisesti riippumaton toimija. Yhdistyksemme järjestää kerhoja, retkiä ja tapahtumia ikääntyvien vapaa-aikaan. Tarjoamme lahtelaisille mahdollisuuden harrastaa vapaaehtoistoimintaa haluamassaan muodossa. Yhdistyksemme vastaa myös Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkoston organisoinnista ja kehittämisestä. Asiakasmaksullisen kotipalvelun monipuoliset palvelut edistävät asiakkaidemme sujuvaa arkea ja päivittäistä hyvinvointia.  Toiminnassa mukanaolo ei edellytä jäsenyyttä yhdistyksessä, mutta retkimaksuissa jäsenyys on huomioitu.

Lahden Lähimmäispalvelu ry:n toimintaa voi tukea taloudellisesti lahjoitusten kautta. Kaikki lahjoitukset tullaan täysimääräisesti käyttämään yhdistyksemme toiminnan kehittämiseen. Kaiken toimintamme tavoitteena on yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tavoitteemme on vahvistaa ikääntyvien osallisuutta heidän omassa elämässään ja yksinäisyyden tunteen lievittämistä erilaisten sosiaalisten verkostojen kautta.

Testamenttilahjoituksissa tekijällä on mahdollisuus määrittää minkälaiseen toimintaan testamentissa lahjoitetut varat yhdistyksen tulee käyttää. Me sitoudumme kaikilta osin testamentissa määritettyjen yksityiskohtien toteuttamiseen. Suosittelemme yhteydenottoa oman pankin lakiasiainosastoon,  lakiasiantoimistoon tai testamentti- ja perunkirjoitusasioihin erikoistuneeseen toimistoon, koska  testamentin laatimisessa kannattaa hyödyntää asiantuntijan osaamista.

Jos haluat lisätietoja liittyen lahjoituksiin tai testamenttilahjoituksiin, ota yhteyttä toiminnanjohtaja Jaana Laaloon
P. 050 340 2746
jaana.laalo@lahdenlahimmaispalvelu.fi