Hankkeet ja projektit

20160831_104247Lahden Lähimmäispalvelu ry on vuosien saatossa läpi vienyt useita hankkeita ja projekteja.

Hankkeiden rahoituksesta on vastannut STEA (ents. Raha-automaattiyhdistys).

Tällä hetkellä on käynnissä kaksi hanketta:

Kiinni elämässä

Kiinni elämässä -hankkeen tavoitteena on lisätä ikääntyneiden osallisuutta ja osallistumista. Kiinni elämässä -hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori Jonna Piipponen-Karkulowski.

Virtaa Vapaaehtoistyöhön

• Virtaa vapaaehtoistyöhön -hankkeessa kehitetetään ja organisoidaan vapaaehtoistoimintaa. Päijät-Hämeen alueellisena koordinaattorina toimii Kirsi Hyväri, joka keskittyy paikallisten eri tahojen  muodostaman vapaaehtoistoiminnan verkoston tehtäviin. Maarit Ahlqvist jatkaa yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina.

• Aikaisemmat hankkeet ja projektit