Hanketoiminta

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

KIINNI ELÄMÄSSÄ (jatkuva toiminta-avustus, AK, myönnetty 5.12.2019)
Hankkeen tavoitteena on lisätä ikääntyneiden osallisuutta ja osallistumista. Kiinni elämässä -toimintaa koordinoi Jonna Piipponen-Karkulowski.

VIRTAA VAPAAEHTOISTYÖHÖN (jatkuva toiminta-avustus, AK)
• Toiminnassa kehitetään ja organisoidaan vapaaehtoistoimintaa. Päijät-Hämeen alueellisena koordinaattorina toimii Kirsi Hyväri.
Maarit Ahlqvist vastaa yhdistyksen oman vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista.

TUNNISTATKO TÄMÄN MERKIN?
Merkki kertoo siitä, että toimintaa rahoitetaan Veikkauksen varoilla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. Lopullisen päätöksen avustuksista tekee ministeriö.
Avustuksia jaetaan yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Projekteissa ja hankkeissa on usein tarkoituksena uudenlaisten toimintamallien tai tapojen luominen johonkin tiettyyn, ennalta tiedossa olevaan tarpeeseen. Projektin aikana luodun uudenlaisen tavan juurruttaminen pysyväksi toimintamuodoksi vaatii aikaa ja vaivaa. Siksi hankkeiden kesto vaihtelee, tästä syystä myös avustuksia myönnetään vaihteviksi ajoiksi.

LAHDEN LÄHIMMÄISPALVELU RY:N HANKETYÖNTEKIJÄT


Työntekijät vasemmalta lukien: Kirsi Hyväri, Maarit Ahlqvist ja Jonna Piipponen-Karkulowski

Lahden Lähimmäispalvelu ry on vuosien saatossa toteuttanut useita hankkeita ja projekteja.