Hanketoiminta

Käynnissä olevat hankkeet

KIINNI ELÄMÄSSÄ -TOIMINTA (jatkuva toiminta-avustus, AK)

Kiinni elämässä -toiminta tukee lahtelaisten ikääntyneiden hyvinvointia järjestämällä heille ylisukupolvista toimintaa eri puolilla Lahtea. Ryhmä- ja vapaa-ajan toiminnan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden osallisuutta ja osallistumista. Toiminnassa työskentelee projektikoordinaattori ja projektityöntekijä.

Lue lisää Kiinni elämässä -toiminnasta. 

VIRTAA VAPAAEHTOISTYÖHÖN -TOIMINTA (jatkuva toiminta-avustus, AK)

Toiminnassa kehitetään ja organisoidaan vapaaehtoistoimintaa. Päijät-Hämeen alueellisena koordinaattorina toimii Hanna VirtanenMaarit Ahlqvist vastaa yhdistyksen oman vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista.

Lue lisää Virtaa vapaaehtoistyöhön -toiminnasta.

Tunnistatko tämän merkin?

Merkki kertoo siitä, että toimintaa rahoitetaan Veikkauksen varoilla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. Lopullisen päätöksen avustuksista tekee ministeriö.

Avustuksia jaetaan yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Projekteissa ja hankkeissa on usein tarkoituksena uudenlaisten toimintamallien tai tapojen luominen johonkin tiettyyn, ennalta tiedossa olevaan tarpeeseen. Projektin aikana luodun uudenlaisen tavan juurruttaminen pysyväksi toimintamuodoksi vaatii aikaa ja vaivaa. Siksi hanketoiminnan kesto vaihtelee, tästä syystä myös avustuksia myönnetään vaihteviksi ajoiksi. Jatkuva toiminta-avustus (Ak) on usein alkanut määrä-aikaisena hankkeena, ja sittemmin saanut vakaamman rahoituksen. 

Lahden Lähimmäispalvelu ry on vuosien saatossa toteuttanut useita hankkeita ja projekteja.