LAHDEN LÄHIMMÄISPALVELU RY

 

Lahden Lähimmäispalvelu ry. on Lahden alueella toimiva yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1987. Yhdistyksen toiminta sisältää ikääntyneille suunnattua kotipalvelua, projektitoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa.

 

Yhdistyksen arvot ja toiminta-ajatus
Lahden Lähimmäispalvelu ry. huomioi toiminnassaan ja palveluissaan vanhusten yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden humanistisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Yhdistys pyrkii myös kehittämään ikääntyneiden sosiaalisia oloja ja lähimmäisvastuuta.

Yhdistys edistää Lahden alueella asuvien vanhusten ja muiden avuntarpeessa olevien hyvinvointia ja kotona asumista täydentäen kunnallista sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön strategiaa.

Lahden Lähimäispalvelun Kotipalvelu on ammatti­henkilöstön antamaa luotetta­vaa palvelua ikäänty­neille ja pitkäaikaissairaille. Palvelu on asiakkaille maksullista ja siitä saa kotitalousverovähennyksen. Yhdistys on myös palvelusetelipalveluntuottaja.

Yhdistyksellä on Virtaa vapaaehtoistyöhön- toimintaa ja Kiinni elämässä- hanke, joita rahoittaa Raha-automaatti-yhdistys,   Lisäksi yhdistyksellä on perinteistä vapaaehtoistoimintaa, jota rahoitetaan vapaaehtoisten tekemien käsitöiden ja myyjäisten tuotoilla.

 

LAHDEN LÄHIMMÄISPALVELU RY

Hirsimetsäntie 64
15200 Lahti
Puh. (03) 875 590
tai 050- 342 9965

email. llpry@phnet.fi

Toiminnanjohtaja Jaana Laalo
(03) 875 590 tai 050-340 2746
email: jaana.laalo@dnainternet.net

 

 

Johtokunta 2016

 

  • Alli Rinne (puheenjohtaja)

  • Kaija Halme                                                      

  • Marjo Flekander   

  • Merja-Liisa Määttä    

  • Kirsti Kopra

  • Taava Paasio                             

  • Esko Sutela, varapuheenjohtaja

  • Leena Toivainen 

  • Jaana Laalo (johtokunnan sihteeri)

 

 
   

Yhteystiedot: Toimisto puh. (03) 875 590, 050-342 9965

toiminnanjohtaja Jaana Laalo puh. 050/340 2746

 

 

  
 
 
    
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
  
    
       

 

Ystäväpirtin joulujuhlassa valmistaudutaan sytyttämään kynttilöitä v. 2012
Musiikillinen seikkailu Ystäväpirtissä.
Kesäretkellä Enonsaaressa.
Joulumyyjäisten valmistelua.
Vesijärven rannalla.